Marynarka Wojenna RP
Untitled Document
poczta Marynarki Wojennejserwis informacyjny ZIMW

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA
ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Cechą charakterystyczną rozwoju cywilizacyjnego na obecnym etapie jest stan, że działalność wytwórcza podyktowana uwarunkowaniami ekonomicznymi, sprowadzona do masowej skali produkcji, wywiera istotny wpływ na środowisko naturalne człowieka. Równocześnie
z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta liczba, zasięg i nasilenie zagrożeń środowiska naturalnego człowieka.

Na obecnym etapie rozwoju nauki sklasyfikowano
i określono czynniki, które nawet w czasie pokoju stwarzają poważne zagrożenia dla środowiska. Skutki ich wystąpienia można wprost porównywać do zniszczeń wywołanych działaniami wojennymi.

Do najważniejszych współczesnych zagrożeń ekologicznych, z jakimi styka się społeczeństwo XXI wieku zaliczyć należy:

 • klęski naturalne (susze, powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, pożary);
 • toksyczne środki przemysłowe;
 • promieniotwórcze środki przemysłowe;
 • stosowanie broni geofizycznej;
 • wzrost populacji;
 • wycinanie lasów;
 • zużycie zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych);
 • oraz głód, epidemie, migracje populacji ludzkiej i inne.

W miarę rozwoju społeczno - gospodarczego i wzrostu świadomości ekologicznej o otaczającej rzeczywistości i coraz większej znajomości zagrożeń jakie niesie ten rozwój, zagrożenia są poważnym problemem, któremu należy nadać odpowiednie znaczenie. Coraz częściej artykułowana jest ekologiczna świadomość społeczna zwiększająca bezpieczeństwo ekologiczne, rozumiane jako trwały i ciągły proces.

Działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego wymagają szczególnej koordynacji i ukierunkowania wysiłków całego społeczeństwa. Do zasadniczych problemów wymagających pilnego rozwiązania należą:

 • efekt cieplarniany;
 • skażenia wszechoceanu światowego;
 • ochrona lasów tropikalnych;
 • kwaśne deszcze;
 • topnienie lodowców;
 • toksyny;
 • wyczerpanie zapasów ozonu atmosferycznego;
 • smog fotochemiczny;
 • ochrona energii;
 • erozja gleby;
 • problemy stale zwiększającej się populacji ludzkiej.

Obciążenie środowiska naturalnego wynika między innymi ze stale rosnącej liczby ludności, ciągłego żądania wytworzenia coraz większej ilości towarów, energii oraz potrzeby ekspansji ekonomicznej w celu zapewnienia pełnego zatrudnienia ludności. Powyższe niekorzystne zjawiska społeczne stymulują potrzebę wszechstronnego przeciwdziałania dalszej degradacji przyrody
i odtworzenia zniszczonych elementów ekosystemu.

Zasadniczym elementem przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom środowiska naturalnego jest znajomość mechanizmów opisujących ten proces. Jest to zadanie interdyscyplinarne,
w którym połączone muszą być dziedziny wiedzy ekonomicznej, demograficznej, planowania przestrzennego, nauki biologiczne oraz wszystkie te, które dostarczają aparatu matematyczno-fizycznego do opisania tych zjawisk.


 
 
Poleć tę stronę znajomemu Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących
Marynarki Wojennej RP udziela Rzecznik Prasowy Dowódcy MW.
Każdorazowe wykorzystanie materiałów ze strony Marynarki Wojennej w całości lub we fragmencie wymaga pisemnej zgody.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.