Marynarka Wojenna RP
Untitled Document
poczta Marynarki Wojennejserwis informacyjny ZIMW

OŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃ

Ośrodek Analizy Skażeń (OAS) jest jednostką organizacyjną systemu wykrywania skażeń Marynarki Wojennej. Ośrodek jest przeznaczony do zbierania, opracowywania i oceny danych o użyciu broni masowego rażenia
i środków zapalających, skażeniach toksycznymi środkami przemysłowymi
i skażeniach chemicznych oraz do prognozowania skażeń, strat i zniszczeń. Dane te są niezbędne dla potrzeb organów dowodzenia i kierowania szczebla centralnego, dowódców i sztabów wojskowych, a także organów systemu kierowania ruchem wojsk.

Marynarka Wojenna prowadzi ocenę zagrożenia środowiska naturalnego
w północnej części nadmorskich województw i w Polskiej Strefie Ekonomicznej będącej integralną częścią Bałtyku Południowego.

Monitoring skażeń Marynarki Wojennej zorganizowany jest w oparciu o stałe elementy systemu obserwacji brzegowej, lotniska, porty i miejsca dyslokacji jednostek brzegowych. Ponadto informacje spływają z manewrowych elementów sił i środków Marynarki Wojennej - okrętów w morzu, samolotów
i śmigłowców wykonujących loty nad Bałtykiem oraz jednostek brzegowych ćwiczących na poligonach lądowych.

Ośrodek Analizy Skażeń Marynarki Wojennej znajduje się w ogólnopolskim systemie monitoringu skażeń promieniotwórczych powietrza. Ciągły pomiar mocy dawki promieniowania gamma jest prowadzony za pomocą zautomatyzowanego systemu pomiaru skażeń, który cyklicznie przesyła dane o poziomie skażeń promieniotwórczych powietrza do Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń Sił Zbrojnych RP.


 
 
Poleć tę stronę znajomemu Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących
Marynarki Wojennej RP udziela Rzecznik Prasowy Dowódcy MW.
Każdorazowe wykorzystanie materiałów ze strony Marynarki Wojennej w całości lub we fragmencie wymaga pisemnej zgody.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.