Marynarka Wojenna RP
Untitled Document
poczta Marynarki Wojennejserwis informacyjny ZIMW

HISTORIA SPORTU W MW

...przed wojną

Dla lepszej orientacji warto przypomnieć skrótowo strukturę organizacyjną Marynarki Wojennej z końca lat dwudziestych i początku lat trzydziestych.
Zlokalizowanemu w Warszawie Kierownictwu Marynarki Wojennej podporządkowane były:
 • Dowództwo Floty, przeniesione w 1924 roku z Pucka do Gdyni, któremu podlegała flota morska przebazowywana stopniowo do Gdyni w miarę postępu prac przy budowie portu wojennego oraz służby nadbrzeżne;
 • Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu;
 • Morski Dywizjon Lotniczy w Pucku;
 • Flotylla Pińska;
 • Kadra Marynarki Wojennej, prowadząca szkolenia rekruckie w Świeciu n. Wisłą przeniesiona w 1931 roku do Gdyni i podporządkowana Dowództwu Floty;
 • Szkoła Specjalistów Morskich, przeniesiona w 1927 roku ze Świecia do Gdyni i podporządkowana Dowództwu Floty.
W ośrodkach tych wraz z doskonaleniem organizacji i szkolenia Marynarki Wojennej, rozwojem floty morskiej tworzył się i rozwijał sport marynarski. Weterani tego sportu wspominają o pierwszych większych imprezach i sekcjach sportowych, działających już w drugiej połowie lat dwudziestych, szczególnie w "Kadrze" w Świeciu i jednostkach stacjonujących w Gdyni.
Zarządzeniem Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 7 z dnia 24 lipca 1930 roku wprowadzone zostały coroczne zawody sportowe Marynarki Wojennej obejmujące sporty morskie (regaty żaglowe i wiosłowe), zawody pływackie, lekkoatletyczne (biegi, skoki, rzuty), strzeleckie, piłkę nożną i wodną.
Jako uczestników w tych zawodach zarządzenie określa reprezentacje:
 • Floty,
 • Flotylli Pińskiej,
 • Kadry Marynarki Wojennej.
Skład uczestników i program zawodów sportowych o mistrzostwo Marynarki Wojennej ulegał zmianom, zgodnie ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w Marynarce Wojennej.
I tak rozkaz dzienny Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 67 z dnia 25 października 1938 roku, dotyczący wyników zawodów o mistrzostwo MW na 1938 rok wymienia cztery startujące zespoły:
 • Flotę,
 • Flotyllę Rzeczną,
 • Rejon Umocniony Hel,
 • Morski Dywizjon Lotniczy.
Zespołowe zwycięstwo w tych mistrzostwach w lekkiej atletyce, zawodach pływackich i w grach sportowych (piłka nożna, siatkowa i koszykowa) odniosła Flota. Obok dyscyplin wyżej wymienionych odbywały się także zawody pięściarskie, szermiercze i w sportach wodnych.
Wracając do zarania lat trzydziestych, podkreślić należy, że "Kadra" Marynarki Wojennej znana ze swej aktywności i sukcesów sportowych przeniesiona została w 1931 roku do Gdyni, gdzie w Dowództwie Floty znajdował się również bardzo dobrzy sportowcy. Sprzyjało to powstaniu w Gdyni silnego ośrodka życia sportowego Marynarki Wojennej.
Dużą popularnością w środowisku Marynarki Wojennej i Gdyni cieszyło się pływanie. Zwycięzcy wyścigów dookoła mola na Oksywiu zdobywali tytuł mistrza Marynarki Wojennej. Wśród najlepszych zawodników wymieniani są: Rogaliński i Koszlon. Począwszy od 1938 roku pływacy przystąpili do treningów zimowych na basenie w Szkole Morskiej w Gdyni.

... po wojnie

Całokształtem działalności w wychowaniu fizycznym i sporcie kierował w pierwszych latach powojennych szef powołanego w 1946 r. wydziału WF Marynarki Wojennej. W Marynarce Wojennej pracowali starzy przedwojenni instruktorzy i przychodzili nowi, stopniowo szkoleni, rekrutujący się przeważnie spośród wyróżniających się zawodników.
Imprezy sportowe organizowane w pierwszym okresie po wojnie na terenie Gdańska i Gdyni miały charakter improwizowany i głównie towarzyski. Rozgrywane one były przede wszystkim w takich dyscyplinach sportowych, jak: piłka nożna, boks, lekkoatletyka.
Bardzo istotną rolę rozwoju sportu marynarskiego odegrały organizowane od 1946 roku mistrzostwa i spartakiady Wojska Polskiego. Konieczność wystawienia reprezentacji Marynarki Wojennej do mistrzostw w różnych dyscyplinach sportowych warunkowało przeprowadzenie zawodów eliminacyjnych na niższych szczeblach (mistrzostwa Marynarki Wojennej, zespołów i jednostek) oraz organizowanie pracy szkoleniowej w poszczególnych dyscyplinach i sekcjach sportowych.
Organizacja mistrzostw WP w latach 1946-1950 nie opierała się jeszcze na jednolitym kalendarzu imprez. Mistrzostwa miały różny, niekiedy przypadkowy charakter, regulowane były odrębnymi zarządzeniami. Także i w dalszym okresie, mimo wprowadzenia jednolitego, opracowywanego rokrocznie kalendarza sportowego, program mistrzostw podlegał dużym przeobrażeniom przez wprowadzanie zmieniających się zestawów dyscyplin sportowych i zasad regulaminowych. Sprawiało to wiele kłopotów okręgom wojskowym i rodzajom sił zbrojnych, które zmuszane były do częstych zmian organizacji szkolenia. Tym niemniej podkreślić należy, że starty w mistrzostwach i spartakiadach WP stanowiły silny i twórczy bodziec w rozwijaniu sportu masowego i wyczynowego w Marynarce Wojennej.
Reprezentacje Marynarki Wojennej zdobywały w pierwszych latach powojennych czołowe miejsca w łącznej klasyfikacji zespołowej mistrzostw WP. I tak w 1946 roku II miejsce, w 1947 r. I miejsce, w 1950 r. II miejsce.
W 1951 roku rozpoczął się okres wielkich spartakiad, a później mistrzostw Wojska Polskiego. Zapoczątkowały one okres rozwoju sportu w wojsku, stanowiły przegląd tężyzny fizycznej i bojowej żołnierzy, a także osiągnięć sportowych w sporcie masowym i wyczynowym.

... dziś

Obecnie szkolenie sportowe w Marynarce Wojennej w zakresie sportu wyczynowego oraz powszechnego prowadzone jest na bazie poszczególnych flotylli, jednostek wojskowych MW oraz Zespołu Sportowego Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej i Centrum Szkolenia MW.
W ramach mistrzostw Marynarki Wojennej 10 zespołów rywalizuje w 14 konkurencjach.
Jak co roku żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych uczestniczyli również we współzawodnictwie o miano mistrza Wojska Polskiego w sporcie powszechnym. Do rywalizacji przystąpili: 3 KOP Wrocław, POW Bydgoszcz, ŚOW Wrocław, 1 KZ Bydgoszcz, CSWLOP Koszalin, 2 KZ Kraków, WSOWLąd. Wrocław, CSWLąd. Poznań, 2 KOP Bydgoszcz, CSŁiI Zegrze, WSOSP Dęblin, CSUiA Toruń, MON Warszawa, WAT Warszawa, AMW Gdynia, CSMW Ustka, AON Warszawa i MW RP.
Przez cały ubiegły rok trwała batalia o miano najlepszego, której finał nastąpił podczas Mistrzostw Wojska Polskiego w pływaniu w Dęblinie. Tradycyjnie w zawodach brała udział kadra zawodowa i marynarze. W 2004 roku po wielu latach historyczny sukces odniosła Marynarka Wojenna RP zajmując w tej ciężkiej rywalizacji I miejsce uzyskując w 15 dyscyplinach 246 pkt. i wyprzedzając 3 KOP Wrocław (231 pkt) oraz POW Bydgoszcz (216 pkt.). Jednym z ważnych czynników, który pozwolił odnieść ten sukces jest dobra baza szkoleniowo-sportowa MW. Na uwagę zasługuje, również zaangażowanie kadry wychowania fizycznego jednostek MW oraz wszystkich uczestników tej rywalizacji. Duży wkład miał też Zespół Sportowy MW, który przygotowywał wielokrotnie reprezentację Marynarki Wojennej do Mistrzostw Wojska Polskiego. Oksywskie obiekty pozwalają w należyty sposób prowadzić szkolenie i przygotowanie zawodników do mistrzostw tej rangi i nie tylko. Z uznaniem podkreślić należy dążenie Dowództwa Marynarki Wojennej oraz Jednostek Wojskowych do uzyskania tak wysokiego poziomu sportowego naszych żołnierzy - sportowców. Powyższe osiągnięcie świadczy o dużym potencjale sportowym Marynarki Wojennej oraz tendencji wzrostowej poziomu sportowego i duże zaangażowanie w sport powszechny. Jest to m.in. wynikiem prowadzenia dobrej pracy szkoleniowej w Marynarce Wojennej RP.


 
 
Poleć tę stronę znajomemu Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących
Marynarki Wojennej RP udziela Rzecznik Prasowy Dowódcy MW.
Każdorazowe wykorzystanie materiałów ze strony Marynarki Wojennej w całości lub we fragmencie wymaga pisemnej zgody.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.