Gdynia 2013-12-30 12:30
 
Przekazanie obowiązków Dowódcy 3 Flotylli Okrętów Rozformowanie Dowództwa Marynarki Wojennej
Marynarka Wojenna RP
http://www.mw.mil.pl/