Gdynia 2013-12-19 14:29
 
Nowy komendant
Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej

W czwartek, 19 grudnia, w Gdyni odbyło się uroczyste wręczenie aktu nominacji na stanowisko komendanta Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej. Dowodzenie jednostką z dniem 1 stycznia 2014 roku obejmie komandor podporucznik Maciej Osika z jednoczesnym awansem na kolejny stopień wojskowy. Dotychczasowy komendant komandor porucznik Robert Kozacki dalszą służbę pełnić będzie w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce na stanowisku jego komendanta. W uroczystości z udziałem kadry i pracowników jednostki oraz zaproszonych gości uczestniczył dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Marian Ambroziak.


Kmdr ppor. Maciej OSIKA urodził się 4 lipca 1969 roku w Opolu. Studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Akademii Marynarki Wojennej rozpoczął w 1990 roku. W 1995 roku po ukończeniu AMW został skierowany do 3. Flotylli Okrętów gdzie objął pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy działu rakietowo - artyleryjskiego na ORP „PUCK” w 1 dywizjonie Okrętów Rakietowych. W 1997 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu na ORP „WŁADYSŁAWOWO”, a w 1999 roku objął dowodzenie tą jednostką. W 2006 roku objął stanowisko starszego oficera flagowego w dywizjonie Okrętów Rakietowych. Po dwóch latach (2008) został zastępcą dowódcy fregaty rakietowej ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO”, gdzie służył do dzisiaj.
Kmdr ppor. Maciej Osika jest żonaty i ma dwóch synów w wieku szkolnym. Interesuje się żeglarstwem, turystyką górską i literaturą fantastyczną. Czas wolny od zajęć i obowiązków domowych spędza na rowerze.

Kmdr por. Robert KOZACKI urodził się 2 maja 1965 roku w Sosnowcu. Służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku podejmując naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, po ukończeniu której został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe – zastępcy dowódcy kompani w 3 Pułku Zabezpieczenia Marynarki Wojennej (obecnie Oddział Zabezpieczenia MW). Z jednostką tą związał się na 6 lat pełniąc obowiązki na stanowiskach oficera batalionu zabezpieczenia i starszego instruktora w sztabie jednostki. W 1995 roku został wyznaczony na stanowisko inspektora – starszego oficera Oddziału Ogólnowojskowego i Sportu Dowództwa MW. Od roku 2000 pełnił obowiązki specjalisty i starszego specjalisty w Oddziale Szkolenia Specjalistycznego Sztabu Marynarki Wojennej. Rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 24 maja 2010 roku został wyznaczony na stanowisko komendanta Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW.
Kmdr por. Robert Kozacki jest żonaty i ma dwóch synów (20 i 16 lat) oraz siedmioletnią córkę Martynę. Interesuje się żeglarstwem i łowiectwem. Każdą wolną chwilę spędza pod żaglami bądź ze strzelbą na łonie natury.

Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej przeznaczony jest do prowadzenia szkoleń żeglarskich i motorowodnych, organizacji rejsów szkoleniowo-stażowych i udziału w regatach krajowych i zagranicznych. W Ośrodku szkolą się i odbywają rejsy podchorążowie, kadeci i elewi szkół wojskowych oraz kadra Wojska Polskiego. Do zabezpieczenia zadań OSŻ MW 25 jednostek pływających w tym 12 jachtów pełnomorskich, 5 jachtów zatokowych, 8 łodzi motorowych. Szkoleniem, prowadzeniem rejsów i przygotowaniem jednostek pływających zajmują się 34 osoby (w 4 pracowników wojska). W swojej codziennej działalności Ośrodek poza jednostkami organizacyjnymi MON współpracuje z Urzędem Miasta Gdynia, Urzędem Morskim w Gdyni, Jacht Klubem MW „KOTWICA”.
Marynarka Wojenna RP
http://www.mw.mil.pl/